bhp

 1. Ocena i analiza stanu BHP
 2. Bieżące kontrole warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP
 3. Wnioskowanie o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości
 4. Uczestniczenie w przekazywaniu do użytkowania nowo zakupionych wybudowanych lub przebudowanych obiektów i  urządzeń produkcyjnych oraz innych obiektów mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników
 5. Udział w opracowaniu wewnętrznych dyspozycji, regulaminów odnoszących się do BHP oraz ich opiniowanie,prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz dokumentacji w tym zakresie, prowadzenie rejestrów z zakresu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 6. Współpraca z jednostkami kontroli zewnętrznej
 7. Szkolenie wstępne i okresowe z zakresu BHP
 8. Szkolenie dla pracowników, kierowców
 9. Stanowiskowe instrukcje BHP

 

Kompleksowa oferta PPOŻ

dol ppoz

 • Gaśnice
 • Agregaty
 • Hydranty
 • Szafy na gaśnice
 • Systemy oddymiania
 • Systemy sygnalizacji pożaru

 

BHP

dol znaki

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór znaków informacyjnych.
Zapewniamy także instrukcje stanowiskowe oraz osprzęt zabezpieczający.

Spawalnictwo

dol spaw

Znajda u nas Państwo akcesoria:

 • Węże
 • Reduktory
 • Druty spawalnicze
 • Osprzęt ochronny
 • i wiele innych...

Gazy techniczne

gazy min

 • dwutlenek węgla (butle 4-30 kg)
 • tlen (butle 2-40 litrów)
 • acetylen (butle 5-8 kg)
 • argon (butle 8-40 litrów)
 • mieszanki (butle 8-40 litrów)
 • azot (butle 2-40 litrów)